Agenția poloneză de investiții și comerț – PAIH

 

 

ÎN PRIMUL RÂND, DORIM SĂ PREZENTĂM CITITORILOR NOȘTRI AGENȚIA POLONEZĂ DE INVESTIȚII ȘI COMERȚ (PAIH), DAR ȘI ECHIPA PAIH

 

 

Agenția Poloneză de Investiții și Comerț (PAIH) este o instituție consultativă care acționează în cooperare cu Fondul Polonez de Dezvoltare (PFR) sub conducerea Ministerului Dezvoltării și Tehnologiei. PAIH este primul punct de contact pentru exportatori și investitori. Funcționează atât în Polonia, cât şi prin intermediul rețelei sale de birouri din întreaga lume. Întărește recunoașterea mărcilor poloneze pe piețele internaționale, promovează produsele şi serviciile poloneze, precum și soluțiile tehnologice create în Polonia.

Agenția îi ajută pe antreprenori să își aleagă calea optimă de expansiune în străinătate. De asemenea, spri­jină fluxul de investiții străine directe în Polonia şi implementarea investițiilor poloneze peste hotare. PAIH cooperează cu sectorul public și cu partenerii regionali oferind, printre altele: instruire, servicii de audit şi promovare a investițiilor imobiliare, cooperare în organizarea misiunilor de afaceri şi suport de comunicare în implementarea proiectelor comune.

Biroul de Comerț Exterior PAIH București a fost deschis la sfârșitul anului 2018. Ajutăm toate companiile poloneze interesate de extinderea activități pe piața din România prin distribuirea de produse, realizarea de investiții sau căutarea de parteneri pentru activitățile lor. De asemenea, promovăm companiile poloneze către potențiali parteneri români, ceea ce creează cerere directă pentru produsele poloneze.

Care considerați că sunt cele mai importan­te realizări ale Biroului din București?

Comerțul dintre Polonia și România este facili­tat de proximitatea lor culturală și geografică, de bunele relații istorice dintre cele două țări, dar mai ales de faptul că bunurile poloneze sunt foarte apreciate de consumatorii români, din punct de vedere al calității și prețului.

De peste trei ani, de când PAIH și-a început activitatea în București, au fost deservite peste 1.000 de companii poloneze interesate să se extindă pe piața din România și aproximativ 80 de companii românești care doresc să intre în contact cu producătorii polonezi. Cu ajutorul nostru, aproape 20 de companii poloneze și-au extins activitățile prin deschiderea proprii­lor sucursale în România.

Ne place să spunem că succesul nostru con­stă în succesul companiilor care apelează la servicii noastre. Ne bucurăm când, prin inter­mediul agenției, companiile poloneze găsesc parteneri de succes în România. Serviciile de consultanță cu titlu gratuit sunt oferite și com­paniilor românești care doresc să importe din Polonia.

Cum arată expansiunea companiilor polo­neze pe teritoriul României?

Agenția Poloneză de Investiții și Comerț vede un mare potențial pentru dezvoltarea rela­țiilor economice reciproce. Considerăm că România este o piață stabilă din punct de ve­dere politic și economic, cu creștere econo­mică constantă și deschidere către investițiile internaționale. România este o țară atractivă pentru investitorii polonezi. Valoarea investi­țiilor poloneze directe în România la sfârșitul anului 2020, potrivit datelor Băncii Naționale al Poloniei, a fost de aproximativ 835,6 milioa­ne de euro. Datele pentru 2021 indică faptul că cifra de afaceri comercială dintre Polonia și România a crescut cu aproape 20% față de 2020 și s-a ridicat la 8664,1 milioane de euro. Exporturile poloneze în România au crescut cu 17,5%, la 5921,4 milioane de euro. Pe de altă parte, importurile de mărfuri românești în Polonia în 2021 au crescut, de asemenea, cu 25% și s-au ridicat la 2742,7 milioane de euro.

Este evident că interesul pentru România din partea firmelor poloneze este în continuă creștere, România fiind o piață atractivă pen­tru ele. Cei mai importanți factori de investiții aici sunt poziționarea geografică, perspective­le de creștere și predictibilitatea. Companii­le comerciale cu capital polonez sunt implicate în mai multe industrii: chimică, alimentară, a materialelor de construcții, transporturi, tu­rism, activități comerciale și agricultură.

Care sunt avantajele companiilor atunci când apelează la PAIH?

Unul dintre principalii piloni de activitate al Agenției Poloneze de Investiții și Comerț este sprijinirea companiilor poloneze în expan­siunea lor externă. Experții PAIH pregătesc analize despre potențialul de export și pa­chete de informații despre piețele externe. PAIH are o rețea de birouri în întreaga lume, unde experții săi îi pot sprijini pe exportato­rii polonezi cu cunoștințele lor despre piețele locale, distribuitori și contractori. De aseme­nea, organizează întâlniri B2B la nivel local și ajută exportatorii care doresc să participe la târgurile comerciale în care PAIH promovează adesea economia poloneză. Companiile stră­ine interesate să importe bunuri sau servicii din Polonia pot conta şi pe legăturile pe care le pot oferi birourile PAIH din străinătate, cum este biroul nostru extern din București.

Care a fost impactul pandemiei asupra PAIH?

Situația pandemică a pus PAIH în fața unei noi provocări. Întreaga lume, în fața pandemiei, căuta soluții, bunuri și servicii care să permi­tă reducerea efectelor acesteia. Organizația noastră a contribuit la schimbul de informa­ții și, astfel, s-a înregistrat o creștere semnifi­cativă în comerțul cu bunuri precum aparate respiratorii, măști de protecție, dezinfectanți, echipamente medicale etc.

Odată cu ieșirea din starea de urgență, PAIH a participat activ la sprijinirea companiilor ale căror activități au avut de suferit în această pe­rioadă. În această perioadă, biroul de externe al PAIH din București și-a continuat activitatea cu un interes crescut pentru piața românească.

Care sunt cele mai atractive sectoare de ac­tivitate în România pentru investitorii polo­nezi?

Observăm o creștere rapidă a investițiilor companiilor poloneze în România (în pre­zent valoarea lor depășește 835 milioane de euro, iar în urmă cu cinci ani era la jumătate). Aproape 1,4 mii de companii cu capital polo­nez sunt înregistrate în România, printre care: Ciech, LPP, Inter Cars, Tymbark, Porta, Cersa­nit, Barlinek sau Rohlig Suus Logistics. Polonia este al cincisprezecelea cel mai mare investi­tor străin din țară.

Potrivit Biroului de Comerț Exterior PAIH din București, industriile prioritare care prevăd o polone­ze în următorii ani includ:

  1. Energie regenerabilă + reciclare;
  2. Industria metalelor și a mașinilor;
  3. Agricultură;
  4. Alimente;
  5. Soluții inteligente;
  6. Cosmetice/chimice.

Cu excepția industriei metalurgice și a ma­șinilor, celelalte cinci industrii menționate au făcut, de asemenea, obiectul comerțului polono-român, dar nu într-o măsură atât de semnificativă ca, de exemplu, sectorul elec­tric-electronic. Acest lucru se datorează fap­tului că Ucraina a fost unul dintre principalii importatori de produse alimentare și agrico­le sau cosmetice și chimice pentru România, dar din cauza legislației marțiale din Ucraina, producția și furnizarea acestora sunt semnifi­cativ limitate.

În plus, planurile Uniunii Europene legate de transformarea energetică a statelor membre favorizează, dar într-un fel forțează, entită­țile de pe piața românească să investească în energie regenerabilă în sens mai larg. În acest moment, întreprinderile poloneze con­curează în know-how, precum și în construc­ția acestei infrastructuri critice, cu companiile din Europa de Vest.

Ce fel de cereri de asistență primiți cel mai des în această perioadă?

În situația geopolitică actuală, pe lângă solicitările zilnice ale companiilor poloneze și românești, biroul nostru încearcă să identifice posibilitățile de a răspunde nevoilor care au apărut în legătură cu întreruperea lanțurilor de aprovizionare din Ucraina, Rusia și Bela­rus. Urmărim situația în curs de dezvoltare dinamică și încercăm să găsim soluții rezul­tate din cererile specifice. Peste 80% din so­licitările pe care le primim sunt cereri de in­formații referitoare la potențiali clienți pentru bunurile și serviciile oferite de companiile poloneze. Restul de 20% sunt studii de evalu­are pentru investitii, informații generale des­pre piață, informații juridice și fiscale.

Puteți oferi un sfat companiilor din Româ­nia interesate de un prim contact cu piață poloneză?

Toate companiile românești interesate să contacteze companiile poloneze sunt invitate cordial să contacteze biroul nostru. După o analiză profundă și detaliată a nevoilor com­paniei, vom încerca să găsim partenerul de afaceri potrivit din Polonia.


Follow Us On Instagram