Artă, frumusețe și creativitate

 

 

 

Rubrică de Antonia Rondelli

Beauty Consultant

Consilier Dezvoltare Personală / Trainer NLP

 

 

Chiar dacă nu ne considerăm „artiști”, asta nu înseamnă că acea dimensiune creativă din noi nu este crucială pentru calitatea vieții noastre. Indiferent dacă ne dăm seama sau nu, procesul creativ este una dintre cele mai pure modalități prin care ne putem conecta cu cele mai profunde gânduri, speranțe și emoții ale noastre.

Când vorbim despre creativitate, mulți dintre noi am fost obișnuiți să ne ducem cu gândul, în primul rând, la domeniul artistic (pictură, muzică, literatură, dans). Fiind un termen foarte cunoscut, fiecare dintre noi ne-am format o imagine despre ce înseamnă să fii creativ. Creativitatea, însă, este un concept multidimensional și se poate manifesta în multiple domenii. Etimologia cuvântului latin „creare”, se referă la a naşte, a făuri. Creativitatea este o aptitudine, o dispoziție a intelectului de a elabora idei, teorii, modele, obiecte originale, plecând de la datele și obiectele preexistente. Este o caracteristică, o performanță a unei persoane, o facultate sau o capacitate a acesteia de a inova sau inventa (în tehnică), de a descoperi (în știință), de a crea (în artă).

Creativitatea presupune însuşirea de a fi creator, de a crea ceva nou şi diferit faţă de ceilalţi. De aceea, activitatea creatoare poate fi considerată drept forma cea mai înaltă a activității omenești. Nu a fost și nu este posibil progresul omenirii fără activitate creatoare. Personalitatea umană este înzestrată cu o formulă specifică de creativitate care implică toate componentele sale importante: constituția morfo‑fiziologică, caracterul, atitudinile, aptitudinile, temperamentul, motivația, în așa măsură încât se poate considera că dezvoltarea creativității se confundă cu dezvoltarea personalității. Există anumite structuri cerebrale care favorizează imaginația, ele creând predispoziții de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totuși, e nevoie de intervenția mediului, a experienței pentru ca ele să dea naștere la ceea ce numim talent. Fară îndoială, un al doilea factor care trebuie amintit îl constituie experiența, cunoștințele acumulate. Importantă nu este doar cantitatea, bogăția experienței, ci și varietatea ei.

Arta împlinește și nevoia noastră înnăscută de frumusețe. Avem nevoie de artă, frumusețe și creativitate în viețile noastre la fel de mult cât avem nevoie de hrană și apă. Oricât de mult avem nevoie de mâncare, de un loc în care să trăim, toți avem nevoie să experimentăm frumusețea. Cu toții ne străduim să obținem frumusețe și creativitate în viața noastră, dar deseori ne aflăm într-o fază doar premergătoare manifestării reale a creativității din noi. Suntem înconjurați de multă agitație, obiective fără sfârșit, așa că uităm să ne mai dăm frâu liber imaginației și să fim creatori de frumos.

Frumusețea este misterioasă și paradoxală – este adesea definită ca punctul suav dintre ordine și haos. Natura este frumoasă, deoarece conține simetrie, armonie și conexiune perfectă. Suntem atrași de frumusețe, poate pentru că ne simțim conectați spiritual cu ea la cel mai profund nivel al sufletului nostru. Creativitatea, îndividualitatea, frumusețea, acestea sunt lucrurile care ne dau sens și semnificație vieții. De aceea, mediocritatea și normalul sunt colivia sufletului.

Creativitatea trebuie dezvoltată în fiecare zi câte puţin, deoarece acest lucru ne ajută să ne dezvoltăm abilităţile şi capacităţile de care dispunem. Important este că procesul trebuie încurajat, nu scopul. Creativitatea este efortul de a găsi necunoscutul în fiecare domeniu, fiind original și dezvoltând soluții diferite pentru fiecare problemă nouă. Creativitatea este cel mai pur mod prin care ne putem conecta cu cele mai profunde emoții, speranțe, vise și copilăria noastră. Pe scurt, experimentarea frumuseții ne hrănește sufletele. De aceea trebuie să găsim activități creative care să ne hrănească sufletele.

Persoana creativă este cea care citește, observă, ascultă și investighează, are un nivel superior de aspirații, sesizează cu ușurință corelațiile, este permanent mânată de curiozitate și descoperire, pune întrebări profunde. Este o persoană originală în gândire și acțiune, interesată de soluții neobișnuite, cu un spirit independent și critic în gândire și conduită. Ea are încredere în forțele proprii, este plină de idei, are o deosebită fluență verbală sau conversațională, este imaginativă, fantezistă. Are inițiativă intelectuală creatoare, este deseori nonconformistă, îi place să experimenteze, încearcă mereu idei noi, produse noi. Are o mare flexibilitate a ideilor și a gândirii, este persistentă și perseverentă. Dacă ne lipsește creativitatea, individualitatea și frumusețea, încercăm mereu să umplem golul din noi cu lucruri materiale fară sens. Ne putem folosi întotdeauna propriile mâini, propriile idei, talentul și abilitățile noastre pentru a face lucrurile frumoase de care avem nevoie – pentru a umple acea sete permanentă de frumusețe din sufletul nostru.

Tu ce exersezi zi de zi pentru a deveni mai bun? Îți manifești pe deplin pasiunea și energia creatoare de frumos? Lumea are nevoie de tine pentru a crea și a fi creator de artă și de frumos. Are nevoie de tine pentru a-ți perfecționa abilitățile cu care ai fost înzestrat. Exersează-ți mereu abilitățile și învață altele noi, astfel încât să poți oferi lumii calitate și originalitate. Umple-ți lumea interioară în primul rând cu ceea ce faci tu cel mai bine. Și poți deveni din ce în ce mai bun în fiecare zi. Începe de azi să îți trăiești chemarea și pasiunea pentru artă, pentru frumos!


Follow Us On Instagram