Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

în cadrul  SALUS MEDIA S.R.L.

cu privire la Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

Societatea SALUS MEDIA S.R.L. (denumită în continuare „Compania” sau „Societatea”)  se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul” sau „GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018.

Fiind vorba de un Regulament european, acesta se aplică în mod direct și unitar în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru a consolida și unifica politicile de securitate în mediul on-line dar și pentru o mai bună protejare a datelor tuturor cetățenilor europeni.

Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii fundamentale cărora organizația noastră, a înțeles să le ofere importanța și atenția cuvenită deoarece fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea lor, activitatea curentă a societății nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului european anterior amintit.

Unul din principiile fundamentale ale acestui Regulament este transparența, iar prin prezenta Politică de Confidențialitate dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de  a actualiza, revizui și modifica periodic prezenta Politică de Confidențialitate În cazul în care vor apărea modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea actualizată și revizuită a Politicii de Confidențialitate.

Prezenta Politică se aplică:

 • Sediilor și punctelor de lucru aparținând SALUS MEDIA S.R.L.
 • Tuturor departamentelor și întregului personal aparținând SALUS MEDIA S.R.L.
 • Tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane care lucrează în numele SALUS MEDIA S.R.L.

Această Politică de Confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale tuturor clienților noștri, reprezentanții legali ai furnizorilor și partenerilor noștri, tuturor persoanelor care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru jurnaluldeestetica.ro, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin email, formulare de contact, formulare de participare la evenimentele organizate de SALUS MEDIA, cereri de ofertă și prin intermediul oricăror altor documente sau datelor personale pe care le colectăm în cadrul evenimentelor pe care le organizăm – dacă este cazul.

 1. INFORMAȚII GENERALE:

1.1.         Cine suntem și cum ne puteți contacta: 

SALUS MEDIA S.R.L. este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Otopeni Str. Mărăști, Nr. 47, Jud. Ilfov având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov J23/2533/2015 și Cod unic de identificare RO 34798099

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, avem calitatea de OPERATOR atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile  personale ale acestora.

Deoarece suntem întotdeauna interesați să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. vă comunicăm faptul că puteți contacta la adresa de e-mail: office@salus.com.ro,  sau direct printr-o cerere înregistrată la sediul nostru indicat mai sus.

 • Termeni Regulament :
 • Operator – entitatea – în cazul de față – SALUS MEDIA S.R.L., sau orice altă persoană juridică, autoritate publică, agenție sau organizație non-guvernamentală, care prelucrează sau stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică indentificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată – direct sau indirect, prin referire la un element de identificare: nume/prenume, adresă, cod numeric personal, e-mail, telefon, venituri, date biometrice, imaginea, adresa de IP sau prin referire la datele medicale, genetice, datele privind originea etică sau rasială, convingeri politice, religioase, filosofice, culturale sau apartenența sindicală;
 • Persoana vizată – orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal pot fi sau sunt prelucrate de operator;
 • Scopul Politicii Generale de Confidențialitate:

Atunci când o persoană fizică vizată intră într-o relație de orice natură cu noi, ne încredințează informațiile sale.

Scopul acestei Politici Generale de Confidențialitate este să explice persoanelor fizice vizate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele – în calitatea noastră de operator. Luăm în serios confidențialitatea și nu transmitem si nu vindem niciodată datele personale de orice natură ar fi acestea. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale aparțin fiecarei persoane fizice, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a informa în prealabil persoanele vizate sau dacă situația o impune, fără a le solicita acordul.

Toate informațiile din prezenta Politică de confidențialitate sunt importante. Sperăm ca ele sa fie citite cu atenție.

Această Politică de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care persoanele pot ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Încurajăm pe toti să examineze Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Această Politică de confidențialitate acoperă și procesul de recrutare și selecție a candidaților la posturile ofertate de companie (de ex. – compania obține date cu caracter personal ca urmare a solicitării completării unui formular dintr-o aplicație sau prin transmiterea unui CV – prin e-mail). Compania aduce la cunoștința solicitanților datele personale care le vor fi colectate, scopul în care sunt colectate și cum vor fi utilizate, in strânsa legătură cu existenta  Politicii de confidențialitate specifice recrutării formulată de companie.

Potrivit legislației, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, este o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a permite ca aceasta să își exercite cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și persoana vizată.

Daca nu ați împlinit încă 16 ani, veți avea nevoie de acordul părinților sau al tutorelui înainte de a ne furniza orice informații personale în scopul înregistrării sau al altor activități online. Dacă sunteți nesiguri de informațiile pe care le vedeți pe acest site, rugați părinții sau tutorele sa vă ajute.

Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.

 • Angajamentul SALUS MEDIA S.R.L. :

Protecția informațiilor personale ale persoanelor vizate este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm noul Regulament (EU) 2016/679, legislația națională aplicabilă în materie, dar și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență:

Prelucrăm datele cu caracter personal legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar persoana vizata este informată corespunzător.

 • Controlul aparține persoanei fizice vizate

În limitele legii, oferim acesteia posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-a împărtășit cu noi și de a-și exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului:

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate:

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, este de reținut faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN LUMINA NOULUI REGULAMENT:
 • Dreptul de retragere a consimțământului acolo unde prelucrarea se face în baza consimțământului ;
 • Dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor tale ;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete ;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) ;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării ;
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizată către alt operator ;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor ;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri ;
 • Dreptul de a se adresa justiției ;
 • Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere.
 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL. SCOPURI ȘI TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE:

În contextul interacțiunii dvs. cu SALUS MEDIA SRL,  dumneavoastră ca persoană fizică – iar în sensul Regulamentului – persoană fizică vizată, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm.

 

SALUS MEDIA S.R.L. poate solicita și/sau colecta informații de la dumneavoastră în mod voluntar atunci când:

3.1. Este posibil să ne solicitați asistență sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, de activitățile și/sau serviciile noastre precum și de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În acest caz, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările dumneavoastră punctuale. Scopul prelucrării în acest caz este analizarea cererilor dumneavoastră și oferirea de răspunsuri la acestea.

3.2 Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

3.3. Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter de specialitate despre serviciile noastre, precum și despre evenimentele sau promoțiile organizate de noi. Trimiterea acestor informații în deplină conformitate cu noile reglementari poate fi făcută daca v-ați abonat si v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi newsletter în viitor apăsând butonul Dezabonare atunci când primiți email-ul respectiv sau să ne scrieți pe adresa de email pusă la dispoziție.

3.4. În situația în care sunteți, colaboratori sau potențiali colaboratori, reprezentanți ai furnizorilor noștri;  datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon.

 • Dacă aplicați pentru un loc de muncă în cadrul SALUS MEDIA S.R.L.:

Folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul societății noastre. Ne întemeiem în acest caz pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul încheierii și executării unui contract. De asemenea, vă aducem la cunoștință că în situația în care nu ați fost selectat pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul companiei noastre, vom păstra pentru o perioadă limitată de timp CV-ul dumneavoastră doar în baza consimțământului explicit al dumneavoastră.

 • Dacă participați la evenimentele și/sau conferințele organizate de SALUS MEDIA :

Folosim datele cu caracter personal pe care persoanele fizice vizate (profesioniști din domeniul beauty &spa, medici, farmaciști și asistenți medicali) le furnizează voluntar către compania noastră prin intermediul formularelor de participare la evenimentele organizate. Datele cu caracter persoanal astfel prelucrate sunt : nume & prenume, domiciliul/reședinta, email, număr de telefon, specializare, grad profesional, locul de muncă și semnătura).

 • Dacă sunteți vizitator al sediului sau punctului nostru de lucru:

Utilizam datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru.

În acest scop am instalat camere care sunt situate la un loc vizibil și sunt însoțite de pictograme.

Camerele au fost amplasate astfel încât sa minimizeze impactul asupra intimității individuale și efectuam evaluări periodice pentru a ne asigura ca utilizarea acestora rămâne justificată.

Imaginile înregistrate vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru ca un incident sa poată fi descoperit și ca incidentul să poată fi investigat. Având în vedere acest lucru, toate înregistrările sunt șterse după expirarea termenului de 30 de zile, astfel cum este menționat și în Politica de supraveghere video adoptată de compania noastră.

În acest caz, procesarea datelor are ca temei interesul legitim al SALUS MEDIA S.R.L.  și anume protecția acestor spații, bunuri și persoane.

3.8.Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru web:

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet jurnaluldeestetica.ro pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul formularelor on-line disponibile, precum și pentru a trimite newsletter, serviciu la care v-ați abonat în prealabil, în timp ce ați vizitat site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor, pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

 1. DE CE COLECTEAZĂ SALUS MEDIA S.R.L. ACESTE DATE :

Colectăm informațiile persoanelor vizate în scopuri determinate și legitime așa cum am descris mai sus, în prezenta Politică de Confidențialitate, care includ, dar nu se limitează la acestea, respectiv:

 • Pentru a putea comunica cu candidatii la pozitiile ofertate de companie;
 • Pentru a lua decizia potrivită în vederea angajării acestora;
 • În vederea încheierii și executării unui contract de muncă potrivit specializării/calificării candidatilor;
 • În vederea încheierii sau executării/modificarii unui contract dintre persoanele vizate și companie;
 • Pentru a răspunde la întrebările și solicitările persoanelor vizate;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul prealabil al persoanei vizate;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferă compania;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a oferi reclamă și conținut personalizat;
 • Organizarea de reuniuni și simpozioane pe teme de interes medical și de beauty pentru persoanele vizate înregistrate, de programe de pregătire și specializare a persoanelor vizate participante în parteneriat cu specialiști atestați;
 • Participarea la programe de formare profesională pentru obținerea punctelor și creditelor profesionale EMC de către persoanele vizate (medici, farmaciști si asistenți);
 • Participarea la acțiuni internaționale (seminarii, întâlniri de lucru, congrese, activități de cercetare științifică, în domeniul de beauty&spa dar și medical;
 • Editarea unor publicații periodice și ocazionale de specialitate, de cărți, monografii, studii și alte tipuri de publicații și lucrări de specialitate pentru domeniul beauty & spa dar și medical;
 • Utilizarea înregistrărilor video, audio și a fotografiilor care sunt realizate pe durata evenimentului și în care apare imaginea sau vocea persoanei vizate, prin difuzări, dacă este cazul pe site-ul SALUS MEDIA sau publicare în orice alt materiale, pe suport video, audio, electronic  sau tipărit;
 • Pentru a apăra compania împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma dispozițiilor legale,
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., SALUS MEDIA S.R.L., vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea.

Dacă furnizați societății noastre  SALUS MEDIA S.R.L., datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora, înainte de această dezvăluire modalitatea în care SALUS MEDIA S.R.L. intenționează să prelucreze datele cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

5.       STOCAREA DATELOR ÎN CADRUL SALUS MEDIA S.R.L.

Ca principiu, SALUS MEDIA S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligațiilor legale care revin în sarcina SALUS MEDIA SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii ultimului exerciţiu financiar).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SALUS MEDIA S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de societatea noastră pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Este de reținut faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Totodată, în cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege.

În cazul supravegherii video –  societatea a decis să își întemeieze prelucrarea pe temeiul legal al „interesului legitim” – art. 6 alin. (2) lit. (f) din Regulamentul (UE) 679/2016: „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”  – așa cum reiese din Politica de supraveghere video adoptată de companie. Datele sunt păstrate pe o perioadă maximă de 30 de zile pentru ca un incident sa poată fi descoperit și ca incidentul să poată fi investigat. Ulterior acestei perioade, datele sunt șterse.

 1. PARTAJAREA INFORMAȚIILOR DVS. CU TERȚE PERSOANE:

SALUS MEDIA S.R.L. nu va dezvălui datele obținute de la persoane vizate, către alte companii terțe fără să fi obținut în prealabil un consimțământ expres și separat în acest sens.

Compania confirmă, că datele cu caracter personal obținute sunt stocate în mod securizat sau sunt distruse, sens în care informăm persoanele vizate că există acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorul/furnizorii de software prin care aceștia au asigurat la rândul lor compania că sunt conformi cu GDPR.

SALUS MEDIA S.R.L. poate dezvălui datele persoanelor fizice vizate, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi proprii împuterniciți.

Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Vom informa persoanele vizate de fiecare data cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul acestora sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele cu caracter personal către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât aceste date să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, compania ar putea partaja datele persoanelor fizice vizate către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Informațiile cu caracter personal vor putea fi furnizate și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

În limite rezonabile, compania se va sigura că datele persoanelor vizate nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care va transfera date către state din afara SEE, va urmări, în toate cazurile, ca transferurile sa fie legitime, având la baza consimțământul explicit al persoanei vizate sau alt temei legal.

 1. SALUS MEDIA S.R.L. aduce la cunoștința oricărei persoane fizice vizate faptul că:
 • Își poate retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter sensibil sau/si pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau alt mesaj electronic.
 • Dacă doreste să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, ce se depune la sediul/ punctul de lucru al SALUS MEDIA S.R.L.  sau printr-o cerere scrisa transmisa la adresa de email: office@salus.com.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există si excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, compania va facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o va respinge, însă va informa persoanele vizate asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor acestora de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a se adresa justiției.
 • Compania va încerca să răspundă solicitării acesteia în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depune toate eforturile, compania nu reușeste să identifice persoana vizată, iar aceasta nu îi furnizează informații suplimentare pentru a reuși să o identifice, compania nu va fi obligată  să dea curs solicitării.
 1. SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR:

În situația în care veți dori să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus în prezenta Politică de Confidențialitate, să formulați observați sau să obțineți  informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs.  sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă solicitare cu privire la confidențialitatea asupra datelor dvs., vă rugăm să contactați  SALUS MEDIA S.R. la adresa de e-mail office@salus.com.ro pentru asigurarea faptului că SALUS MEDIA S.R.L. respectă toate cerințele GDPR.

Răspunsul la toate cererile vă va fi transmis într-un interval de timp cât mai scurt posibil, care nu va depăși însă o lună de la primirea solicitării, cu posibilitatea prelungirii duratei cu maximum 2 luni dacă vorbim despre o prelucrare complexă ori de un volum mare de astfel de cereri.

Totodată este bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

SALUS MEDIA S.R.L.


Follow Us On Instagram